Приемно време – управител

Приемно време за насрочване на срещи с управителят на ВиК – Дупница

Сряда от 10 до 12 часа.

Телефон за заявка: 0701 594 22

За да запишете час е необходимо:

  • Имената на лицето, желаещо среща.
  • Телефон за обратна връзка.
  • Повод за исканата среща.

Важно уточнение! При необходимост, или в случаи на технически причини, срещата може да бъде отменена или отложена за друг ден или час.