Приети решения

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Кюстендилска вода“ ЕООД приети с решение ОУ-09/11.08.2014г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВиК УСЛУГИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ОТ ВиК ОПЕРАТОР “В и К – Дупница” ЕООД, одобрени с РЕШЕНИЕ №ОУ-09/11.08.2014 гАктуални изменения на Общите условия