Профил на купувача

Събиране на оферти с обява 

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница“ ЕООД

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница“ ЕООД

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница“ ЕООД, с договаряне без предварителна покана за участие по чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗОП. Уникален идентификационен номер  на документа: 980329.Решение за откриване на процедура(2.37 MB)

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница“ ЕООД

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница с договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Уникален номер в портала на обществените поръчки: 00429-2019-001

Решение за откриване на процедура(66.03 kB)

Дата: 12 Март 2019 – 09:41 часаОбявление за възлагане на обществена поръчка(1.17 MB)

Дата: 28 Март 2019 – 16:38 часаДоговор за възложена обществена поръчка(1.16 MB)

Дата: 28 Март 2019 – 16:39 часа

Приложение 4(54.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаПроект на договор 1(96.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаПроект на договор 2(59.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаПроект на договор 3(62.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаПротокол 2(153.42 kB)

Дата: 26 Март 2018 – 11:19 часаТехническо предложение(106.42 kB)

Дата: 14 Май 2018 – 15:53 часаЦеново предложение(69.44 kB)

Дата: 14 Май 2018 – 15:55 часаДоговор(314.27 kB)

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница

Инкасиране на суми за изразходвана питейна вода, отведена и пречистена, от потребителите на „ВиК – Дупница“ ЕООД

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД

Най-теглените файлове

Техническа спецификация(Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)Договор(Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)Указания(Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)Обява(Събиране на оферти с обява/Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД)Решение за откриване на процедура(Събиране на оферти с обява/Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница)