1Обществена поръчка: Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК – Дупница“ ЕООД

\\ Петък, 05 Септември 2014г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9033366, с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК – Дупница“ ЕООД по обособени позиции“.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 15.09.2014 г.
Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие

Договор за изпълнение на обществена поръчка АОП – 9033366:

Договор от 09.10.2014 г.
2Обществена поръчка: Осъществяване на съдействие на Възложителя с цел извънсъдебно и доброволно плащане на просрочени парични задължения на абонати на „ВиК – Дупница“ ЕООД

\\ Сряда, 26 Март 2014г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9027455.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 02.04.2014 г.
Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие
3Открита процедура: Доставка на комбиниран багер-товарач за нуждите на „ВиК – Дупница“ ЕООД

\\ Понеделник, 10 Март 2014г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява открита процедура №590602, с предмет: Доставка на комбиниран багер-товарач за нуждите на „ВиК – Дупница“ ЕООД.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 05.05.2014 г.
Отваряне на предложенията ще бъде на 07.05.2014 г. в 14:00 ч.Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие, можете да закупите на адреса на възложителя.
4Обществена поръчка: Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти стопанисвани от „ВиК – Дупница“ ЕООД

\\ Понеделник, 10 Март 2014г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9026674, с предмет:

„Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти стопанисвани от „ВиК – Дупница“ ЕООД“.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 19.03.2014 г.
Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие
5Обществена поръчка: Доставка на горива за нуждите на „ВиК – Дупница“ ЕООД
\\ Понеделник, 10 Март 2014г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9026820, с предмет:

„Доставка на горива за нуждите на „ВиК – Дупница“ ЕООД“.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 20.03.2014 г.
Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие
6Обществена поръчка: Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на \\ Петък, 07 Февруари 2014г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез публична покана с уникален код в АОП – 9025566, с предмет:

„Инкасиране на парични суми за изразходвана питейна вода, отведена отпадъчна и пречистена от потребителите на ВиК – Дупница ЕООД по обособени позиции“.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 17.02.2014 г.
Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Указания и документи за участие
7Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК – Дупница” ЕООД по обособени позиции

\\ Вторник, 13 Август 2013г.
„ВиК – Дупница“ ЕООД обявява процедура чрез Публична покана, публикувана в Агенция по обществени поръчки с номер № 9018659/12.08.2013 г., с предмет: „Доставка на полиетиленови тръби и фасонни части за нуждите на „ВиК – Дупница” ЕООД по обособени позиции”.

Краен срок за подаване на офертите е до 16:00 ч. на 30.08.2013 г.
Указания за изготвяне на офретата, както и документи за участие:

Техническа спецификация
Условия за участие
8Обществена поръчка: Доставка на бензин А 95Н, газ пропан бутан и дизел за „ВиК – Дупница“ ЕООД

\\ Понеделник, 18 Март 2013г.
Указанията за изготвяне на оферта, както и документацията за участие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на бензин А 95Н, газ пропан бутан и дизел за ВиК – Дупница ЕООД” може да изтеглите от прикачения файл. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 9013255.
Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 29.03.2013 г.

Свалете документацията за участие
9Обществена поръчка: Доставка на бензин А 95Н, газ пропан бутан и дизел за „ВиК – Дупница“ ЕООД

\\ Понеделник, 18 Март 2013г.
Указанията за изготвяне на оферта, както и документацията за участие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на бензин А 95Н, газ пропан бутан и дизел за ВиК – Дупница ЕООД” може да изтеглите от прикачения файл. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 9013255.
Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 29.03.2013 г.

Свалете документацията за участие
10Обществена поръчка: Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от “ВиК-Дупница” ЕООД

\\ Сряда, 09 Януари 2013г.
Указанията за изготвяне на оферта, както и документацията за участие за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Осигуряване на физическа въоръжена охрана на обекти, стопанисвани от “ВиК-Дупница” ЕООД” може да изтеглите от прикачения файл. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 9011753.
Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 25.02.2013 г.

Свалете документацията за участие

11Обществена поръчка: Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане
\\ Вторник, 02 Октомври 2012г.
Указания за изготвяне на оферта за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: “Доставка на водомери за питейна вода и компоненти за система за дистанционно отчитане”. Процедурата е публикувана в Агенцията по обществени поръчки с номер 2378 от 05.06.2012 г.
Краен срок за подаване на оферти – до 16:00 часа на 18.06.2012 г.

Свалете документацията за участие