Процедури

Up

Събиране на оферти с обява

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница с договаряне без предварителна покана за участие по чл. 18, ал. 1, т. 9 от ЗОП.

Уникален номер в портала на обществените поръчки: 00429-2019-001Решение за откриване на процедура(66.03 kB)

Дата: 12 Март 2019 – 09:41 часаОбявление за възлагане на обществена поръчка(1.17 MB)

Дата: 28 Март 2019 – 16:38 часаДоговор за възложена обществена поръчка(1.16 MB)

Дата: 28 Март 2019 – 16:39 часа

Доставка на горива за нуждите на автопарка на „ВиК – Дупница (1)

Инкасиране на суми за изразходвана питейна вода, отведена и пречистена, от потребителите на „ВиК – Дупница“ ЕООД (28)

Инкасиране на суми за изразходвана питейна вода, отведена и пречистена, от потребителите на „ВиК – Дупница“ ЕООД

Протокол(369.06 kB)

Дата: 19 Март 2018 – 00:00 часа Отваряне на ценови оферти(24.59 kB)

Дата: 19 Март 2018 – 14:57 часа Информация за удължаване на срока(66.03 kB)

Дата: 12 Март 2018 – 10:27 часа Информация в АОП(64.49 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 часа Обява(158.18 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Указания(69.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Пълно описание на поръчката(31.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Технически спецификации(46.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 1(31.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 2(34.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 3(28.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 4(33.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаОбразец 5(37.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 6(28.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 7(31.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Образец 8(34.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Ценово предложение 9-1(37.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаЦеново предложение 9-2(37.00 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часаЦеново предложение 9-3(31.50 kB)

Дата: 27 Февруари 2018 – 00:00 часа Приложение 3(35.50 kB)

Доставка на автомобилни горива (дизелово гориво, бензин А 95 Н, газ пропан- бутан) за нуждите на ВиК – Дупница ЕООД

Техническа спецификация (402.27 kB)

Дата: 25 Април 2017 – 10:03 часа Указания(962.05 kB)

Дата: 25 Април 2017 – 10:02 часа Договор(231.46 kB)

Дата: 25 Април 2017 – 10:03 часа Обява(125.83 kB)

Дата: 25 Април 2017 – 15:03 часа Информация в АОП(59.02 kB)

Дата: 25 Април 2017 – 15:12 часа Информация в АОП – обновена(60.34 kB)

Дата: 11 Май 2017 – 15:15 часа Протокол(130.66 kB)

Дата: 22 Май 2017 – 09:03 часа Договор(219.45 kB)

Дата: 15 Юни 2017 – 15:35 часа