Услуги

ЦЕНОРАЗПИС
На услугите, извършвани във ВиК-Дупница ЕООД, гр. Дупница,
считано от 01.04.2022 г.
наименованием едцена без ДДСс ДДС
1Пробег лекотоварен автомобил1км4.124.94
2Пробег товарен автомобил1км4.695.63
3Работа машиносмяна багер Хитачимсм404.71485.65
4Работа моточас багер Хитачимч101.18121.42
5Работа на Вакуумцистерна машиносмянамсм400.70480.84
6Работа Вакуумцистерна  моточасмч100.18120.21
7Работа на Татра Вома/машиносмяна/мсм1147.081376.49
8Работа на Татра Вома/моточас/мч286.77344.12
9Работа на багер Хидромек/машиносмянамсм502.38602.85
10Работа на багер Хидромек/моточасмч125.59150.71
11Копиране на документи1 л.0.420.50
1Промяна на партидабр7.929.50
2Откриване на партидабр7.929.50
3Откриване на партида етажна собственостбр16.6720.00
4Пломбиране на водомер бр4.175.00
5Пломбиране на водомер в апарт./етаж от къща/-извънр.бр12.5015.00
6Смяна на водомер с водомер от операторабр45.0054.00
7Смяна на водомер с водомер от потребителябр16.6720.00
8Издаване на сл.бележка за липса на задължениябр9.1711.00
9Отчитане и проверка на етажна собственостбр72.5087.00
1Скл.на договор за предост.на ВиК услуги при
заустване на производствени отпадъчни води
бр93.17111.80
2Слючване на договор за предоставяне
услугите на ВиК/изгребна яма
бр62.0374.44
3Становище за съглас.на ПУПбр43.3752.04
4Становище по чл.14ббр49.0958.91
5Съгласуване на скицабр55.0766.08
6Съгл.проект за линеен обект и ПУП-ПП над 1001 мбр280.86337.03
7Съгл.проект за линеен обект  и ПУП-ПП от 501 до 1000 мбр197.39236.87
8Съгл.проект за линеен обект и ПУП-ПП от 101 до 500 мбр150.68180.82
9Съгл.проект за линеен обект и ПУП-ПП до 100 мбр101.24121.49
10Съгл.проект за уличен водопроводбр155.46186.55
11Издаване на удостоверение ВиК потребителбр25.9631.15
12Проучване и присъед.на изходни даннни
към селищна канализ.мрежа
бр63.3876.06
13Проучване и присъед.на изходни даннни
към селищна водопров.мрежа
бр63.3876.06
14Подмяна на сградно канализационно отклон.бр42.1850.62
15Подмяна на сградно водопроводно отклон.бр42.1850.62
16Подмяна на сградно водопроводно и канализационно откл.бр60.0872.10
17Проучване за присъед. И даване на изх.данни
за присъед.към сел.водопр.и канал.мрежи
бр83.1099.72