Водомери

Подаване на самоотчет

·        На телефон 070159436

·        Чрез имейл: vik_dupnitsa@abv.bg

·        Онлайн: от тук

Извънреден отчет

·        Подаване на писмено заявление в Центъра за работа с клиенти в дружеството

·        Заплащане на такса за извънреден отчет Центъра за работа с клиенти в дружеството /на място в дружеството, по банкова сметка/

Доставка, демонтаж, монтаж и пломбиране на водомер с дистанционно отчитане

·        Подаване на писмено заявление в Центъра за работа с клиенти в дружеството /по образец/

·        Заплащане на такса за извънреден отчет Центъра за работа с клиенти в дружеството /на място в дружеството, по банкова сметка/

Доставка, демонтаж, монтаж и пломбиране на водомер

·        Подаване на писмено заявление в Центъра за работа с клиенти в дружеството /по образец/

·        Заплащане на такса за извънреден отчет Центъра за работа с клиенти в дружеството /на място в дружеството, по банкова сметка/

Демонтаж, монтаж и пломбиране

·        Подаване на писмено заявление в Центъра за работа с клиенти в дружеството /по образец/

·        Заплащане на такса за извънреден отчет Центъра за работа с клиенти в дружеството /на място в дружеството, по банкова сметка/

Пломбиране на индивидуален водомер

·        Подаване на писмено заявление в Центъра за работа с клиенти в дружеството /по образец/

·        Заплащане на такса за извънреден отчет Центъра за работа с клиенти в дружеството /на място в дружеството, по банкова сметка/

Пломбиране на общ водомер

·        На телефон 070159436

·        Чрез имейл: vik_dupnitsa@abv.bg

·        Подаване на писмено заявление в Центъра за работа с клиенти в дружеството /по образец/