График за инкасиране

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. ОРЛИНСКА1 – 67ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА01.04.202409:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ОРЛИНСКА68 – 88ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА02.04.202409:00 – 14:0030.04.2024
УЛ. ОРЛИНСКАБЛ. 10ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА01.04.202416:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ОРЛИНСКАБЛ. 62 ВХ. А, БГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА03.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
УЛ. ДУПНИЦА1 – 18ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА01.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ДАМКА1 – 14ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА04.04.202413:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. МАРИЦА1 – 9ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА04.04.202409:00 – 10:3030.04.2024
УЛ. БАЛКАН1 – 26ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА05.04.202411:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ1 – 28ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА08.04.202413:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ФИРМИ ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА08.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
      
ЖК. ХИМИКБЛ. 1ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА09.04.202411:00 – 12:3030.04.2024
ЖК. ХИМИКБЛ. 2ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА10.04.202412:30 – 14:0030.04.2024
ЖК. ХИМИКБЛ. 3ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА11.04.202414:00 – 15:3030.04.2024
ЖК. ХИМИКБЛ. 4ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА11.04.202415:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. ХИМИКБЛ. 5ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА11.04.202417:00 – 19:0030.04.2024
УЛ. КОКИЧЕ  1 – 38ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА12.04.202413:00 – 19:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ  50 – 77ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА12.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ  3 – 50ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА12.04.202409:00 – 14:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ  БЛ. 35, 37, 39ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА12.04.202417:00 – 18:00  30.04.2024
УЛ.ЕДЕЛВАЙС УЛ.ЕДЕЛВАЙС1 – 11 3 – 22ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА15.04.202409:00 – 10:30  30.04.2024
УЛ. ЛАКАТНИЦА  1 – 24ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА15.04.202414:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ЗДРАВЕЦ  1 – 20ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА15.04.202409:00 – 11:3030.04.2024
УЛ. СТРЪМНА  1 – 11ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА15.04.202411:30 – 13:0030.04.2024
УЛ. НЕВЕНА КОКАНОВА  1 – 24ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА16.04.202414:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ПЛИСКА  1 – 77ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА16.04.202409:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. БАЧО КИРО  1 – 40ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА16.04.202409:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. БАЧО КИРО  БЛ. 5ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА16.04.202416:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. БАЧО КИРО  БЛ. 6ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА17.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
УЛ. БАЧО КИРО  БЛ. 7ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА17.04.202418:00 – 19:0030.04.2024
УЛ. БАЧО КИРО  БЛ. 8ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА17.04.202419:00 – 20:0030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА  БЛ. 40ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА17.04.202412:00 – 13:3030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА  БЛ. 42ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА18.04.202413:30 – 15:0030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА  БЛ. 44ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА18.04.202415:00 – 16:3030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА  БЛ. 46ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА18.04.202416:30 – 18:0030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА  БЛ. 48ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА18.04.202418:00 – 19:0030.04.2024
УЛ. АСЕН МЕДЖИДИЕВ  1 – 9ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА19.04.202411:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. МАКСИМ ГОРКИ  БЛ. 35ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА19.04.202412:00 – 12:3030.04.2024
УЛ. ИВАН ШИШМАН  БЛ. 31ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА19.04.202412:30 – 13:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 1ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА19.04.202413:00 – 13:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 2ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА19.04.202413:30 – 14:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 3ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202414:00 – 14:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 4ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202414:30 – 15:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 5ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202415:00 – 15:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 6ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202415:30 – 16:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 7ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА      22.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 8ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 9ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202417:00 – 17:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 10ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202417:30 – 18:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 11ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА22.04.202418:00 – 18:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 12ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА23.04.202418:30 – 19:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 13ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА23.04.202419:00 – 19:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 14ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА23.04.202419:30 – 20:0030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 15ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА24.04.202420:00 – 20:3030.04.2024
ЖК. ЛЮЛЯК  БЛ. 16ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА24.04.202420:30 – 21:0030.04.2024
УЛ. ДРЕНСКИ РИД1 – 47ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА25.04.202409:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. КРИВОЛАК1 – 42ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА25.04.202411:00 – 12:3030.04.2024
УЛ. БРИЧИ БОР1 – 38ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА26.04.202413:00 – 15:0030.04.2024
УЛ. ДЪБ1 – 6ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА26.04.202415:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ДУПКИТЕ  1 – 8ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА26.04.202409:00 – 10:3030.04.2024
УЛ. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ  1 – 31ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА26.04.202410:30 – 12:3030.04.2024
УЛ. ТЕМЕНУГА  1 – 13ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА29.04.202412:30 – 13:3030.04.2024
УЛ. ДОРА ГАБЕ  1 – 22ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА29.04.202413:30 – 14:3030.04.2024
УЛ. СТРУГА   ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА29.04.202414:30 – 15:3030.04.2024
УЛ. Т. САМОДУМОВ   ГАБРИЕЛА МИЛЕНКОВА29.04.202415:30 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.4БОРЯНА ГЕОРГИЕВА01.04.202416:00 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.5БОРЯНА ГЕОРГИЕВА01.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.7БОРЯНА ГЕОРГИЕВА01.04.202418:00 – 19:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.42БОРЯНА ГЕОРГИЕВА02.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.44БОРЯНА ГЕОРГИЕВА02.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.46БОРЯНА ГЕОРГИЕВА02.04.202417:00 – 19:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.59 ВХ.А, ВХ.ББОРЯНА ГЕОРГИЕВА02.04.202416:30 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.47БОРЯНА ГЕОРГИЕВА03.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.52БОРЯНА ГЕОРГИЕВА03.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.53БОРЯНА ГЕОРГИЕВА03.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.54БОРЯНА ГЕОРГИЕВА03.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.56БОРЯНА ГЕОРГИЕВА04.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.57БОРЯНА ГЕОРГИЕВА04.04.202416:30 – 18:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.58БОРЯНА ГЕОРГИЕВА04.04.202418:00 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.60БОРЯНА ГЕОРГИЕВА04.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.62БОРЯНА ГЕОРГИЕВА04.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.63БОРЯНА ГЕОРГИЕВА05.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.8БОРЯНА ГЕОРГИЕВА05.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.9БОРЯНА ГЕОРГИЕВА05.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.10БОРЯНА ГЕОРГИЕВА05.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА БОРЯНА ГЕОРГИЕВА06.04.202409:00 – 15:0030.04.2024
УЛ. ЛИПА БОРЯНА ГЕОРГИЕВА06.04.202409:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. ИСКЪР БОРЯНА ГЕОРГИЕВА06.04.202410:30 – 14:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 64БОРЯНА ГЕОРГИЕВА07.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 65БОРЯНА ГЕОРГИЕВА08.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 66БОРЯНА ГЕОРГИЕВА09.04.202417:00 – 18:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 67БОРЯНА ГЕОРГИЕВА10.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 68БОРЯНА ГЕОРГИЕВА11.04.202416:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 72БОРЯНА ГЕОРГИЕВА12.04.202417:30 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 73БОРЯНА ГЕОРГИЕВА15.04.202416:00 – 16:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 75 ВХ. А,Б,ВБОРЯНА ГЕОРГИЕВА16.04.202416:30 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 79БОРЯНА ГЕОРГИЕВА16.04.202417:00 – 17:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 80БОРЯНА ГЕОРГИЕВА17.04.202417:30 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 81  ВХ. А,ББОРЯНА ГЕОРГИЕВА18.04.202416:00 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 82БОРЯНА ГЕОРГИЕВА19.04.202417:00 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 83 ВХ. А,ББОРЯНА ГЕОРГИЕВА22.04.202416:00 – 17:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 84БОРЯНА ГЕОРГИЕВА23.04.202417:30 – 18:3030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ. 6 ВХ. А,Б,В,ГБОРЯНА ГЕОРГИЕВА24.04.202416:00 – 18:3030.04.2024
ФИРМИ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА25.04.202409:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. БУЛАИР БОРЯНА ГЕОРГИЕВА26.04.202409:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ТОБЕНИЦА БОРЯНА ГЕОРГИЕВА26.04.202415:00 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ КЪЩИ ВЕРОНИКА МИРЧОВА01.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ОТЕЦ ПАИСИЙБЛ.13ВЕРОНИКА МИРЧОВА02.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
ЖК. ЯВОРОВБЛ.1,2,3,4,5,6,7,8ВЕРОНИКА МИРЧОВА03.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪРБЛ.21ВЕРОНИКА МИРЧОВА04.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
ПЛ.НЕЗАВИСИМОСТ ВЕРОНИКА МИРЧОВА05.04.2024г12:00 – 14:0030.04.2024г.
УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВЕРОНИКА МИРЧОВА05.04.2024г14:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА№30 – №38ВЕРОНИКА МИРЧОВА05.04.2024г16:00 – 17:0030.04.2024г.
      УЛ. ПИРИН ВЕРОНИКА МИРЧОВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИБЛ.2А,Б,В, БЛ.3ВЕРОНИКА МИРЧОВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.КРАЙРЕЧНА +БЛ. ВЕРОНИКА МИРЧОВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
      
УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА ВЕРОНИКА МИРЧОВА09.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ПЕЙО ЯВОРОВ ВЕРОНИКА МИРЧОВА09.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ВТОРИ ЯНУАРИ№1 – №23ВЕРОНИКА МИРЧОВА09.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
КАРАБОЛЮК ВЕРОНИКА МИРЧОВА09.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ№2 – №141ВЕРОНИКА МИРЧОВА10.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
 ГУМ ВЕРОНИКА МИРЧОВА11.04.2024г12:00 – 13:0030.04.2024г.
ТЕЛЕНОР ВЕРОНИКА МИРЧОВА12.04.2024г13:00 – 14:0030.04.2024г
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.22 – БЛ.35  ВЕРОНИКА МИРЧОВА15.04.2024г14:00 – 15:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.47,64,72ВЕРОНИКА МИРЧОВА16.04.2024г13:00 – 15:0030.04.2024г
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.76,117ВЕРОНИКА МИРЧОВА17.04.2024г13:00 – 15:0030.04.2024г
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.119,121ВЕРОНИКА МИРЧОВА18.04.2024г09:00 – 12:030.04.2024г
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.131,90,94ВЕРОНИКА МИРЧОВА18.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г
УЛ. ТЮТЮНЕВА ДОЛИНАБЛ.1,3,4ВЕРОНИКА МИРЧОВА19.04.2024г14:00 – 15:0030.04.2024г.
УЛ.ШЕЙНОВО ВЕРОНИКА МИРЧОВА22.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ШЕЙНОВО ВЕРОНИКА МИРЧОВА23.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ШЕЙНОВО ВЕРОНИКА МИРЧОВА24.04.2024г9:00 – 11:0030.04.2024г.
УЛ.ШЕЙНОВО ВЕРОНИКА МИРЧОВА25.04.20249:00 – 11:0030.04.2024г.
УЛ.ШЕЙНОВО ВЕРОНИКА МИРЧОВА26.04.202411:00 – 12:0030.04.2024г.

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР.ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. СКОПИЕОТ № 1ДО № 56АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА01.04.2024г09:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. 3-ТИ ГВАРД.ПОЛКОТ № 1ДО № 56АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА01.04.2024г13:30 – 17:0030.04.2024
УЛ. 3-ТИ ГВАРД.ПОЛКОТ № 94 ДО № 87АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА02.04.2024г09:00 – 15:4030.04.2024
УЛ. 3-ТИ ГВАРД.ПОЛКОТ № 87 ДО № 60АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА02.04.2024г15:45 – 17:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИОТ № 1 ДО № 30АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА03.04.2024г09:00 – 15:3030.04.2024
УЛ.СВЕТИ ГЕОРГИБЛ.7А,Б/БЛ.41А,Б БЛ.37АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА03.04.2024г14:40 – 17:0030.04.2024
УЛ. РОДОПИ№34АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА04.04.2024г 05.04.2024г.09:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. СВЕТИ ГЕОРГИОТ № 1 ДО № 41АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА08.04.2024г09:00 – 16:3030.04.2024
УЛ. АНТОН СТРАШИМИРОВОТ № 1 ДО № 4АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА09.04.2024г09:15 – 14:0030.04.2024
УЛ.СВЕТИ ГЕОРГИОТ № 41 ДО № 58АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА09.04.2024Г.14:30-17:0030.04.2024
      
      
УЛ.БАБА НАТАОТ № 1 ДО № 7ААНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА10.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. РОДОПИОТ № 58 ДО № 105АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА10.04.2024г12:30 – 16:3030.04.2024
УЛ.Г. ХРИСТО ТОДОРОВОТ № 4 ДО № 7ААНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА11.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.ПАЗАРНАОТ № 1 ДО № 76АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА11.04.2024г12:10 – 13:1030.04.2024
УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА11.04.2021г.13:15 – 16:30 
УЛ. ГЕОРГИ ИКОНОМОВ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА12.04.2024Г.09:00-16:00 
УЛ. РИЛСКИ МАНАСТИР АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА15.04.2024г.09:00-16:00 
УЛ.АЛЕКСАНДЪР БАЛАБАНОВ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА16.04.2024г.09:00-16:00 
УЛ. ВЕНЕЛИНБЛ.90, БЛ.127, БЛ. 129АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА17.04.2024г.09-12:00 
УЛ. ЗАХАРИ БОБОШЕВСКИ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА17.04.2024Г.13:00-15:00 
УЛ. ТУНДЖА АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА17.04.2024г.15:30-17:00 
УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА18.04.2024г.09:00-11:00 
УЛ.МИР АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА18.04.2024Г.11:15-12:30 
УЛ.МАЛЬОВИЦА АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА18.04.2024г.12:45-13:30 
УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА18.04.2024г.13:45-14:30 
Ж.К. ЮЖЕН АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА18.04.202414:30-17:00 
УЛ. СВЕТИ ГЕОРГИ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА19.04.2024г. 22.04.2024г.09:00-17:00 
УЛ. ХР. ТОДОРОВ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА23.04.2024Г.09:00-12:00 
УЛ. АНТОН СТРАШИМИРОВ АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА22.04.2024г.13:00-16:00 
УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА23.04.202409:00-16:30 
УЛ. ПРОГОНА АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА24.05.2024 25.04.202409:00-16:30 
УЛ. АНА МАЛАШЕВСКА АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА26.07.202409:00-16:60 
УЛ. МИНЬОР АНГЕЛИНА ПЕПЕЛДЖИЙСКА29.04.202409:00-13:30 

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ АНИ БУЧОВА01.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.РОСИЦА АНИ БУЧОВА01.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.ВЛ.ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА АНИ БУЧОВА02.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ЯНТРА АНИ БУЧОВА02.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.БЕЛ КЛАДЕНЕЦ АНИ БУЧОВА03.04.2024г12:00 – 14:0030.04.2024г.
УЛ.ВИТОША АНИ БУЧОВА03.04.2024г14:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ГЕРГАНА АНИ БУЧОВА04.04.2024г16:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ВЛАХИНА ПЛАНИНА АНИ БУЧОВА04.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ИВАН ШИШМАН АНИ БУЧОВА05.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ИВАН ШИШМАН      БЛ.1,2,3,АНИ БУЧОВА05.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
      
      
УЛ. ИВАН ШИШМАНБЛ.1-70АНИ БУЧОВА05.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЕВТИМ ТРАЙЧЕВБЛ.1-60АНИ БУЧОВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЕВТИМ ТРАЙЧЕВБЛ.60 – 110АНИ БУЧОВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЕВТИМ ТРАЙЧЕВБЛ.110 – 159АНИ БУЧОВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ДРУЖБА АНИ БУЧОВА09.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ. ПИРИН№1 – №9АНИ БУЧОВА09.04.2024г12:00 – 13:0030.04.2024г.
УЛ.СТЕФАН КАРАДЖА№30 – №38АНИ БУЧОВА10.04.2024г13:00 – 14:0030.04.2024г.
УЛ.ВТОРИ ЯНУАРИ№1 – №31АНИ БУЧОВА10.04.2024г14:00 – 15:0030.04.2024г.
УЛ. ПЕЙО ЯВОРОВ УЛ.КРАЙРЕЧНА№1 – №28АНИ БУЧОВА11.04.2024г14:00 – 15:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ№2 – №117АНИ БУЧОВА11.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. СВ.ИВАН РИЛСКИ№123 – №141АНИ БУЧОВА12.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. Д-Р САПУНДЖИЕВ№1 , №2АНИ БУЧОВА12.04.2024г9:00 – 11:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.22,БЛ.35 А,БАНИ БУЧОВА15.04.20249:00 – 11:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.47,А,Б,ВАНИ БУЧОВА15.04.202411:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ. ВЕНЕЛИН№1 – №23АНИ БУЧОВА15.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИ БЛ.64 ,ВХ.А,Б БЛ.72 ,ВХ.А,БАНИ БУЧОВА15.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.76 ,ВХ.А,Б,ВАНИ БУЧОВА16.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ВЕНЕЛИН№24 – № 57АНИ БУЧОВА16.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.117, 119АНИ БУЧОВА17.04.2024г09:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.121АНИ БУЧОВА17.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.131,ВХ.А,Б,ВАНИ БУЧОВА17.04.2024г9:00 – 10:0030.04.2024г.
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИБЛ.94,ВХ.А,Б БЛ.90АНИ БУЧОВА18.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ВЕНЕЛИН№59 – №84АНИ БУЧОВА18.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ВЕНЕЛИН№86 – №120АНИ БУЧОВА18.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ТЮТЮНЕВА ДОЛИНА  БЛ.5,ВХ.А,БАНИ БУЧОВА18.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ. ТЮТЮНЕВА ДОЛИНА  БЛ.3,ВХ.А,БАНИ БУЧОВА18.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ТЮТЮНЕВА ДОЛИНАБЛ.1,ВХ.А,БАНИ  18.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ. ИЛИНДЕН №1 – №23  АНИ БУЧОВА19.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ПЕТЪР ДИНЕКОВ№1 – №56АНИ БУЧОВА19.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. 22 – РИ МАРТ№1 – № 20АНИ БУЧОВА19.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.АСЕН ЗЛАТАРЕВ№1 – №8АНИ БУЧОВА19.04.2024г09:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ. ШЕЙНОВОБЛ.17 ,БЛ. 19АНИ БУЧОВА19.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ШЕЙНОВОБЛ.13,БЛ.15АНИ БУЧОВА19.04.2024г9:00 – 10:0030.04.2024г.
УЛ. ШЕЙНОВОБЛ.9,БЛ.11  АНИ БУЧОВА22.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ШЕЙНОВОБЛ.3АНИ БУЧОВА22.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ. ШЕЙНОВО№1 – №18АНИ БУЧОВА22.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ТРАКИЯ  №1 – №12АНИ БУЧОВА     22.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА  №1 – №24АНИ БУЧОВА22.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР№2 – №18АНИ БУЧОВА23.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г
      
УЛ. ТЮТЮНЕВА ДОЛИНА№2 – №24АНИ БУЧОВА23.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ. АЛ. БАТЕМБЕРГ№1 – №141АНИ БУЧОВА  23.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г
ПОЛИКЛИНИКА ПЛ. СВОБОДА АНИ БУЧОВА23.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.1,ВХ.А,Б,ВАНИ БУЧОВА24.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО№1 – №145АНИ БУЧОВА24.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.47,49,51А 5,6,7,8,9АНИ БУЧОВА24.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.10,11,12,13,14,15, 16,18,19АНИ БУЧОВА24.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.16,18,19,20, 21,24,25АНИ БУЧОВА25.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.КИРИЛ ВАЗОВ АНИ БУЧОВА25.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.РОПОТАМО АНИ БУЧОВА26.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.СРЕДЕЦ АНИ БУЧОВА26.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.1,ВХ.А,Б,ВАНИ БУЧОВА29.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО№1 – №145АНИ БУЧОВА29.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г
УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.47,49,51,51А 5,6,7,8АНИ БУЧОВА29.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.9,10,11,12, 13,14,15АНИ БУЧОВА29.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. ХАН АСПАРУХ1 – 23КАТЯ ЯНЕВА01.04.202409:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. ХАН АСПАРУХБЛ. 2КАТЯ ЯНЕВА01.04.202412:00 – 14:30  30.04.2024  
УЛ. ХАН АСПАРУХ БЛ. 15КАТЯ ЯНЕВА01.04.202414:30 – 17:0030.04.2024  
УЛ. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА8 – 56КАТЯ ЯНЕВА02.04.202409:00 – 10:00   
УЛ. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНАБЛ. 2 – БЛ. 34КАТЯ ЯНЕВА01.04.202410:00 – 12:00   
УЛ. ПОП ХАРИТОНБЛ. 2 АКАТЯ ЯНЕВА02.04.202412:00 – 12:15   
УЛ. ПОП ХАРИТОНБЛ. 2 БКАТЯ ЯНЕВА02.04.202412:15 – 12:30   
УЛ. ПОП ХАРИТОНБЛ. 1КАТЯ ЯНЕВА02.04.202412:30 – 13:00   
УЛ. ПОП ХАРИТОНБЛ. 2КАТЯ ЯНЕВА02.04.202413:00 – 13:30   
УЛ. ПОП ХАРИТОНБЛ. 3КАТЯ ЯНЕВА02.04.202413:30 – 14:00   
      
        УЛ. ПОП ХАРИТОН1 – 36КАТЯ ЯНЕВА02.04.202414:00 – 16:00   
УЛ. ФАНИ МУТАФОВА1 – 12КАТЯ ЯНЕВА03.04.202416:00 – 16:30   
УЛ. ПРОЛЕТ 1 – 18КАТЯ ЯНЕВА03.04.202416:30 – 17:00   
ПЛ. СВОБОДА КАТЯ ЯНЕВА04.04.202409:00 – 12:00   
УЛ. ИВАН ВАЗОВ16 – 20КАТЯ ЯНЕВА04.04.202412:00 – 13:00   
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 2, БЛ. 3КАТЯ ЯНЕВА04.04.202413:00 – 15:00   
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 27, БЛ. 27 АКАТЯ ЯНЕВА04.04.202415:00 – 17:00   
УЛ. НИКОЛА ЛАЗАРКОВ2 – 4КАТЯ ЯНЕВА04.04.202409:00 – 17:00   
УЛ. ЦАРИЧИНА1 – 6КАТЯ ЯНЕВА05.04.202409:00 – 10:00   
УЛ. БЕЛАСИЦА1 – 9КАТЯ ЯНЕВА05.04.202410:00 – 11:00   
УЛ. СОФРОНИЙ1 – 13КАТЯ ЯНЕВА05.04.202411:00 – 13:00   
УЛ. ПРЕСЛАВ1 – 6КАТЯ ЯНЕВА05.04.202414:00 – 15:00   
УЛ. МОРАВА1 – 13КАТЯ ЯНЕВА08.04.202415:00 – 16:30 
УЛ. ХРИСТО ГРЪНЧАРОВ1 – 22КАТЯ ЯНЕВА08.04.202409:00 – 12:00 
УЛ. ШИПКАБЛ. 5КАТЯ ЯНЕВА08.04.202413:00 – 14:30 
УЛ. ШИПКАБЛ. 6КАТЯ ЯНЕВА08.04.202414:30 – 16:00 
УЛ. ШИПКАБЛ. 8КАТЯ ЯНЕВА08.04.202416:00 – 17:30 
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 43КАТЯ ЯНЕВА09.04.202409:00 – 11:00 
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 44 ВХ. А, БКАТЯ ЯНЕВА09.04.202411:00 – 14:30 
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 45 ВХ. А, БКАТЯ ЯНЕВА09.04.202414:30 – 17:00 
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 40КАТЯ ЯНЕВА09.04.202409:00 – 11:30 
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 57КАТЯ ЯНЕВА10.04.202412:00 – 14:30 
УЛ. ИВАН ВАЗОВБЛ. 59КАТЯ ЯНЕВА10.04.202415:00 – 17:00 
УЛ. ЛОЗАБЛ. 1, БЛ. 2КАТЯ ЯНЕВА11.04.202409:00 – 12:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 1КАТЯ ЯНЕВА11.04.202412:00 – 13:30 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 3КАТЯ ЯНЕВА11.04.202413:30 – 15:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 7КАТЯ ЯНЕВА11.04.202415:00 – 17:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 2КАТЯ ЯНЕВА12.04.202409:00 – 10:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 12КАТЯ ЯНЕВА12.04.202410:00 – 11:30 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 14КАТЯ ЯНЕВА12.04.202411:30 – 13:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 13КАТЯ ЯНЕВА12.04.202413:30 – 15:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 15КАТЯ ЯНЕВА12.04.202415:00 – 16:00 
УЛ. ХАН КРУМБЛ. 17КАТЯ ЯНЕВА12.04.202416:00 – 17:00 
УЛ. МАКЕДОНИЯ1 – 31КАТЯ ЯНЕВА15.04.202409:00 – 11:00 
УЛ. БАТАК1 – 13КАТЯ ЯНЕВА15.04.202411:00 – 12:00 
УЛ. БИСТРИЦА1 – 27 АКАТЯ ЯНЕВА16.04.202412:00 – 13:00 
УЛ. КРЕСНАБЛ. 2КАТЯ ЯНЕВА16.04.202413:00 – 14:30 
УЛ. КРЕСНАБЛ. 4КАТЯ ЯНЕВА16.04.202414:30 – 16:00 
УЛ. КРЕСНАБЛ. 6КАТЯ ЯНЕВА16.04.202416:00 – 17:30 
УЛ. АНТИМ1 -19 БЛ. 21КАТЯ ЯНЕВА16.04.202409:00 – 11:00 11:00 – 12:00 
УЛ. РАКОВСКАБЛ. 4, БЛ. 6 1 – 21КАТЯ ЯНЕВА17.04.202412:00 – 15:00 15:00 – 16:00 
УЛ. ДУНАВБЛ. 3 1 -12 АКАТЯ ЯНЕВА17.04.202416:00 – 16:30 16:30 – 17:30 
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ1 – 19КАТЯ ЯНЕВА17.04.202409:00 – 11:00 
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВБЛ. 12КАТЯ ЯНЕВА18.04.202411:00 – 12:30 
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВБЛ. 14КАТЯ ЯНЕВА18.04.202412:00 – 13:00 
УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДАБЛ. 16КАТЯ ЯНЕВА18.04.202414:00 – 15:30 
УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДАБЛ. 43КАТЯ ЯНЕВА18.04.202415:30 – 17:00 
УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДА12 – 62КАТЯ ЯНЕВА19.04.202409:00 – 14:00 
УЛ. СТРАХИЛ ВОЙВОДАБЛ. 27КАТЯ ЯНЕВА19.04.202414:30 – 16:00 
УЛ. РУЕН1 – 8КАТЯ ЯНЕВА19.04.202416:00 – 17:00 
УЛ. РУЕНБЛ. 10КАТЯ ЯНЕВА22.04.202409:00 – 12:00 
УЛ. РУЕНБЛ. 12КАТЯ ЯНЕВА22.04.202412:00 – 14:30 
УЛ. РУЕНБЛ. 14КАТЯ ЯНЕВА22.04.202414:30 – 17:00 
УЛ. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИСУХ АНДЪККАТЯ ЯНЕВА23.04.202409:00 – 14:00 
ПУЛЬОВА ВОДЕНИЦА КАТЯ ЯНЕВА24.04.202414:00 – 17:00 

            ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. АЛ. БАЛАБАНОВОТ № 1 -ДО № 28ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА01.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.АРДАОТ № 1-ДО № 10ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА01.04.2024г9:30 – 10:0030.04.2024
УЛ.БРАТЯ МИЛАДИНОВИОТ № 1-ДО № 12БДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА01.04.2024г10:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.БЕШИКАОТ №1- ДО № 10ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА04.04.2024г12:00 – 13:0030.04.2024
УЛ.АЛ.БАЛАБАНОВОТ № 19 ДО № 46ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА02.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.МАКСИМ ГОРКИОТ № 1 ДО № 20ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА02.04.2024г10:00 -11:0030.04.2024
УЛ.БАЧО КИРО № 1 ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА03.04.2024г9:00 -12:0030.04.2024
УЛ.ЖИВА ВОДАОТ № 1 ДО № 45АДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА04.04.2024г12:00 – 16:0030.04.2024
ЖК. ЕЛИЦАОТ № 41- ДО №53ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА05.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
ЖК. ЕЛИЦАОТ № 15-ДО № 27ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА08.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024
ЖК. ЕЛИЦАОТ № 2 ДО № 12ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА09.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024
ЖК. ЕЛИЦАОТ № 28 ДО №40ДАНИЛА ЛАЗАРОВА10.04.2024г12:00 – 16:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.87,88,90ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА11.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.69,70,71ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА12.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024
ЖК. БИСТРИЦАБЛ.91,92,93ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА15.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
ЖК БИСТРИЦАБЛ.76,77ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА16.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.КН.БОРИС I39-55/ БЛ.9,9АДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА18.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.КН.БОРИС I ПЛ.МАКЕДОНИЯОТ № 2 ДО № 64ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА19.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИОТ № 145 -235ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА22.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ЛИЛИЯОТ № 1 ДО № 4ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА22.04.2024г10:00 – 11:0030.04.2024
УЛ.СВ.ИВАН РИЛСКИОТ № 237-305ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА22.04.2024г12:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ТИШИНАБЛ.1,2ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА22.04.2024г10:00 – 12:0030.04.2024
ТИХ ТРУД, ПЕТРОЛ ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА23.04.2024г9:00 – 10:0030.04.2024
УЛ.ДОБРУДЖАОТ № 1 ДО № 14ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА23.04.2024г9:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИОТ № 1 ДО № 18ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА24.04.2024г10:00 -11:0030.04.2024
УЛ. ОРЛЯКОТ № 1 ДО № 18ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА24.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. БЯЛО МОРЕОТ № 1 ДО № 19ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА24.04.2024г12:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИОТ № 1 ДО № 50ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА24.04.2024г13:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.ПОБИТ КАМЪКОТ № 1 ДО № 15ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА24.04.2024г09:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. БИТОЛЯОТ № 2 ДО № 13ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА25.04.2024г10:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. БОТЬО ПЕТКОВОТ № 1 ДО № 15АДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА25.04.2024г11:00 – 12:3030.04.2024
УЛ. ТУМБАОТ № 1 ДО № 16ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА25.04.2024г12:30 – 13:0030.04.2024
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИОТ № 1 ДО № 50ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА25.04.2024г13:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.ЧЕРНИ ВРЪХОТ № 1 ДО № 11ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА26.04.2024г9:00 – 10:0030.04.2024
УЛ.ОСТРУГАНОТ № 1 ДО № 12ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА26.04.2024г10:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. МИЛИН КАМЪКОТ № 1 ДО № 11ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА26.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИОТ № 50 ДО №100ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА26.04.2024г12:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ЦАНКО ЦАРКОВСКИОТ № 1 ДО № 6ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА26.04.2024г08:00 – 09:0030.04.2024
УЛ.РИЛСКИ ЕЗЕРАОТ № 1 ДО № 12ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА29.04.2024г09:00 – 10:0030.04.2024
УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИОТ № 1 ДО № 50ДАНИЕЛА ЛАЗАРОВА29.04.2024г10:00 – 15:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. ОТОВИЦАБЛ.22 ВХ.А,БЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА01.04.2024г09:00 – 11:00  30.04.2024
УЛ.ГОРИЦАБЛ.4 ВХ.А,БЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА01.04.2024г13:00 – 14:00  30.04.2024
УЛ. МАРКОВ КАМЪК ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА01.04.2024г15:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.ОТЕЦ А. ЧОЛАКОВ ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА02.04.2024г16:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.ОТОВИЦАОТ № 1 ДО № 72ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА02.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.САМОРАНСКАОТ № 2 ДО № 78ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА02.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.САМОРАНСКАОТ № 13 ДО № 33ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА03.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024
ФИРМИ ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА03.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.КЛОКОТНИЦАОТ № 1 ДО № 45ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА04.04.2024г09:00 – 13:0030.04.2024
УЛ.ПИРОТСКАОТ № 2 ДО № 44ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА05.04.2024г13:00 – 15:0030.04.2024
УЛ. ХР. ПАВЛОВИЧОТ № 2 ДО № 7ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА05.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. РУСАЛКАОТ № 1 ДО № 10ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА05.04.2024г09:00 – 10:3030.04.2024
УЛ. КЛИСУРАОТ № 1 ДО № 15ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА08.04.2024г10:30 – 13:0030.04.2024  
УЛ.ВЕРИЛАОТ № 2 ДО № 20ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА08.04.2024г13:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ.ХЕМУСОТ № 1 ДО № 18ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА09.04.2024г09:00 – 13:0030.04.2024  
УЛ.ДЖЕРМАНФИРМИЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА10.04.2024г13:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ.КРА КРА ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА11.04.2024г09:00 – 10:0030.04.2024  
УЛ. БРЕГАЛНИЦА ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА12.04.2024г10:00 – 11:0030.04.2024  
УЛ.ОМУРТАГ ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА12.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. БАБУНА ПЛАНИНАОТ № 1 ДО № 57ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА12.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.ИВАЙЛО ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА15.04.2024г09:00 – 11:0030.04.2024  
УЛ.ЧАЙКА ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА15.04.2024г11:00 – 13:0030.04.2024  
УЛ. РУПИТЕ ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА16.04.2024г13:00 – 15:0030.04.2024  
УЛ. СВ. НИКОЛА ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА16.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ. БАБА ТОНКАОТ № 1 ДО № 37ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА16.04.2024г09:00 – 13:0030.04.2024  
УЛ.РАЙНА КНЯГИНЯОТ № 1 ДО № 40ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА17.04.2024г13:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ.ДРАГОЙ БОЛЯРИНОТ № 1 ДО № 42ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА18.04.2024г09:00 – 15:0030.04.2024  
УЛ. МАДАРА  ОТ № 1 ДО № 11ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА18.04.2024г15:30 – 17:0030.04.2024
УЛ. ПАНИЧИЩЕОТ № 1 ДО № 32ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА19.04.2024г09:00 – 11:0030.04.2024  
УЛ. СВОБОДА ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА19.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. ИЗГРЕВОТ № 1 ДО № 22ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА22.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ. В. РАСОЛКОВ ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА22.04.2024г09:00 – 10:0030.04.2024  
УЛ. ИЗГРЕВБЛ. 1 БЛ.2ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА23.04.2024г10:00 – 11:00  30.04.2024
УЛ.ИЗГРЕВБЛ.3 БЛ.4ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА24.04.2024г12:00 – 13:00  30.04.2024
УЛ. ИЗГРЕВБЛ.5 БЛ.6ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА24.04.2024г14:00 – 15:00 15:00 – 16:3030.04.2024
ДЕТ.ГРАДИНА ТАУШАНИЦА ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА25.04.2024г16:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. ДУПНИЦАБЛ.1 БЛ.2ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА26.04.2024г09:00 – 13:00 13:00 – 17:0030.04.2024
ЖК. ДУПНИЦАБЛ.3-А,Б БЛ.3А -А,БЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА27.04.2024г09:00 – 12:30 12:30 – 17:0030.04.2024
ЖК. ВЪЗХОДБЛ.2-А,Б БЛ. 1-А,Б,ВЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА28.04.2024г09:00 – 12:00 12:00 – 16:0030.04.2024
ГАРОВ ПЛ. ФИРМИ ЛИЛИЯ ПИПЕРКОВА29.04.2024г16:00 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР.ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ.ИСКЪР11МАРИЯ СОТИРОВА01.04.202409:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. 7-МА РИЛСКА   ДИВИЗИЯ МАРИЯ СОТИРОВА01.04.202412:00 – 14:30  30.04.2024
УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ МАРИЯ СОТИРОВА02.04.202414:30 – 17:0030.04.2024  
УЛ. СРЕДНА ГОРА МАРИЯ СОТИРОВА03.04.202409:00 – 10:0030.04.2024  
УЛ.СТАРА ПЛАНИНА МАРИЯ СОТИРОВА04.04.202410:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. БИСЕРОВ            МАРИЯ СОТИРОВА05.04.202412:00 – 12:1530.04.2024  
УЛ. БУЗЛУДЖА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА МАРИЯ СОТИРОВА08.04.202412:15 – 12:3030.04.2024  
УЛ. ПЪРВА   МАРИЯ СОТИРОВА08.04.202412:30 – 13:0030.04.2024  
УЛ. ВТОРА МАРИЯ СОТИРОВА09.04.202413:00 – 13:3030.04.2024  
УЛ.ТРЕТА МАРИЯ СОТИРОВА10.04.202413:30 – 14:0030.04.2024  
      
УЛ.ЧЕРКОВЕН ДВОР МАРИЯ СОТИРОВА11.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.КНЯЗ БОРИС 1 МАРИЯ СОТИРОВА12.04.202410:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.2МАРИЯ СОТИРОВА15.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.3МАРИЯ СОТИРОВА15.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.43МАРИЯ СОТИРОВА16.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.45МАРИЯ СОТИРОВА17.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.48МАРИЯ СОТИРОВА18.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.49МАРИЯ СОТИРОВА19.04.202410:00 – 12:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.50МАРИЯ СОТИРОВА19.04.202412:30 – 13:0030.04.2024
ЖК.БИСТРИЦАБЛ.51МАРИЯ СОТИРОВА22.04.202413:00 – 13:3030.04.2024
УЛ.БУЗЛУДЖА№ 2 – №39МАРИЯ СОТИРОВА22.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ№2А – №45МАРИЯ СОТИРОВА23.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИБЛ.4МАРИЯ СОТИРОВА24.04.202412:30 – 13:0030.04.2024
УЛ.ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИБЛ.6МАРИЯ СОТИРОВА24.04.202413:00 – 13:3030.04.2024
УЛ.ОДРИН МАРИЯ СОТИРОВА24.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.ОДРИНБЛ.5МАРИЯ СОТИРОВА25.04.202410:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.ЦАР КАЛОЯН МАРИЯ СОТИРОВА26.04.202412:30 – 13:0030.04.2024
ЖК. ДУПНИЦАБЛ.4МАРИЯ СОТИРОВА28.04.202411:00 – 13:3030.04.2024
ЖК. ДУПНИЦАБЛ.6МАРИЯ СОТИРОВА29.04.202409:00 – 17:0030.04.2024
ЖК. ДУПНИЦАБЛ.8МАРИЯ СОТИРОВА29.04.202409:00 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДУПНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. КУЛАТАОТ №1-59 БЛ.48А,Б,ВТАТЯНА МАНОЛЕВА03.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЧЕРКОВНАОТ.БЛ 4 ДО БЛ.9ТАТЯНА МАНОЛЕВА05.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.БЛАГОДАРНОСТОТ № 1 ДО № 29ТАТЯНА МАНОЛЕВА05.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ НАЧО ВЕЛИЧКОВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА06.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.СЛАВЕЙКОВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА06.04.2024г12:00 – 14:0030.04.2024г.
УЛ.ХИСАРА ТАТЯНА МАНОЛЕВА06.04.2024г14:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ВЪЗРАЖДАНЕ ТАТЯНА МАНОЛЕВА06.04.2024г16:00 – 17:0030.04.2024г.
ЖК.РАЗВЕСЕНА ВЪРБАБЛ. 1,4,5,6ТАТЯНА МАНОЛЕВА07.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
ЖК.РАЗВЕСЕНА ВЪРБАБЛ.2А,Б,В, БЛ.3ТАТЯНА МАНОЛЕВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
ЖК.РАЗВЕСЕНА ВЪРБА ТАТЯНА МАНОЛЕВА08.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. НИКОЛАЕВСКАБЛ.34А , 34-1АТАТЯНА МАНОЛЕВА12.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛЦЯЛАТА/БЛ.55-57ТАТЯНА МАНОЛЕВА12.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛБЛ.21А,Б -23ТАТЯНА МАНОЛЕВА12.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ25-А,Б/27-А,БТАТЯНА МАНОЛЕВА12.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ЦАР САМУИЛ ТАТЯНА МАНОЛЕВА13.04.2024г09:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ. ДИМИТЪР РАДЕВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА28.04.2024г12:00 – 13:0030.04.2024г.
УЛ.ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА13.04.2024г13:00 – 14:0030.04.2024г.
УЛ.ЕРУСАЛИМ ТАТЯНА МАНОЛЕВА13.04.2024г14:00 – 15:0030.04.2024г.
УЛ. ОХРИД ТАТЯНА МАНОЛЕВА13.04.2024г14:00 – 15:0030.04.2024г.
УЛ.РИЛА ТАТЯНА МАНОЛЕВА13.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА13.04.2024г15:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ ВАРДАР ТАТЯНА МАНОЛЕВА14.04.2024г9:00 – 11:0030.04.2024г.
УЛ МУСАЛА ТАТЯНА МАНОЛЕВА14.04.20249:00 – 11:0030.04.2024г.
УЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА14.04.202411:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.МЕТОХАЦЯЛАТАТАТЯНА МАНОЛЕВА14.04.2024г11:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.НИКОЛАЕВСКАДО БЛ.44-46ТАТЯНА МАНОЛЕВА15.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.НИКОЛАЕВСКАОТ № 10 ДО №90ТАТЯНА МАНОЛЕВА18.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.НИКОЛАЕВСКАБЛ.64-59А,Б,ВТАТЯНА МАНОЛЕВА25.04.2024г09:00 – 17:0030.04.2024г.
ЦЕНТЪР ФИРМИ ТАТЯНА МАНОЛЕВА25.04.2024г09:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙОТ № 1 ДО № 151 НЕЧЕТНИТАТЯНА МАНОЛЕВА26.04.2024г10:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ ЛАТИНКАЦЯЛАТАТАТЯНА МАНОЛЕВА26.04.2024г9:00 – 10:0030.04.2024г.
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙОТ № 1 ДО № 151 ЧЕТНИТАТЯНА МАНОЛЕВА27.04.2024г9:00 – 17:0030.04.2024г.
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙБЛ.72-88ТАТЯНА МАНОЛЕВА28.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ДРАГАН ОВЧАРОВ ТАТЯНА МАНОЛЕВА28.04.2024г9:00 – 16:0030.04.2024г.
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ СТАРИТЕ ЖИЛИЩАБЛ.1,3,4,5,6,ТАТЯНА МАНОЛЕВА28.04.2024г9:00 – 12:0030.04.2024г.
УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ СТАРИТЕ ЖИЛИЩАБЛ.7,11,12,13ТАТЯНА МАНОЛЕВА28.04.2024г12:00 – 17:0030.04.2024г.

                                                                                               ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. ДЯКОВО

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
с.ДЯКОВО НЕВЕНА ДИМИТРОВА26.04.202409:30 – 17:0030.04.2024

                                             ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С.САМОРАНОВО

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ.ЛЕНИН1 – 43НЕВЕНА ДИМИТРОВА15.04.202409:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. ПАРТИЗАНСКА1 – 30НЕВЕНА ДИМИТРОВА15.04.202412:00 – 14:30  30.04.2024  
УЛ. ЛИПА1-4НЕВЕНА ДИМИТРОВА15.04.202414:30 – 17:0030.04.2024  
УЛ. ДЕВЕТИ МАЙ1-14НЕВЕНА ДИМИТРОВА15.04.202409:00 – 10:0030.04.2024  
УЛ.БАЛКАН1-6НЕВЕНА ДИМИТРОВА15.04.202410:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. ОБОРИЩЕ             1-9  НЕВЕНА ДИМИТРОВА16.04.202412:00 – 12:1530.04.2024  
УЛ. ЦАР КРУМ1-17НЕВЕНА ДИМИТРОВА16.04.202412:15 – 12:3030.04.2024  
УЛ. ЗДРАВЕЦ 1 – 11  НЕВЕНА ДИМИТРОВА16.04.202412:30 – 13:0030.04.2024  
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1-17НЕВЕНА ДИМИТРОВА16.04.202413:00 – 13:3030.04.2024  
УЛ. ЦАР САМУИЛ1-10НЕВЕНА ДИМИТРОВА16.04.202413:30 – 14:0030.04.2024  
      
УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ  1-7НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202414:000 – 16:030.04.2024  
УЛ. БОРИСЛАВ СТОИЛОВ  1-22НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202416:00 – 16:3030.04.2024  
УЛ.ЮРИ ГАГАРИН1-30НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202416:30 – 17:0030.04.2024  
УЛ.КРАЙРЕЧНА1-13НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202409:00 – 12:0030.04.2024  
УЛ. РАКОВСКИ1-14НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202412:00 – 13:0030.04.2024  
УЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ1-25НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202413:00 – 15:0030.04.2024  
УЛ. СКАКАВИЦА1-26НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202415:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ. РИЛА1-30НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202409:00 – 17:0030.04.2024  
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ  1-7НЕВЕНА ДИМИТРОВА17.04.202409:00 – 10:0030.04.2024  
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ1-26НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202410:00 – 11:0030.04.2024  
УЛ. НЕНКО ПИПЕРКОВ1-39НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202411:00 – 13:0030.04.2024  
УЛ. ДРЕНСКИ РИД1-15НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202414:00 – 15:0030.04.2024  
УЛ. ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ1-15НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202415:00 – 16:3030.04.2024
УЛ. МИТКО ПАЛАУЗОВ1-12НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.ЯВОРОВ1-8НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202413:00 – 14:3030.04.2024
ЦЕНТЪРФИРМИНЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202414:30 – 16:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ1- 112НЕВЕНА ДИМИТРОВА18.04.202416:00 – 17:3030.04.2024
УЛ. СТАМЕНКО ГРАДЕВСКИ1- 25НЕВЕНА ДИМИТРОВА19.04.202409:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. МУСАЛА1-6НЕВЕНА ДИМИТРОВА19.04.202411:00 – 14:3030.04.2024
УЛ. АКАЦИЯ1-6НЕВЕНА ДИМИТРОВА19.04.202414:30 – 17:0030.04.2024
УЛ. КОМСОМОЛЕЦ1-7НЕВЕНА ДИМИТРОВА19.04.202409:00 – 11:3030.04.2024
УЛ.МИЛИН КАМЪК1-45НЕВЕНА ДИМИТРОВА22.04.202412:00 – 14:3030.04.2024
УЛ.ОТОВИЦА1-39НЕВЕНА ДИМИТРОВА22.04.202415:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.ЙОРДАН АНИН1-16НЕВЕНА ДИМИТРОВА22.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ.БОР1-6НЕВЕНА ДИМИТРОВА22.04.202412:00 – 13:3030.04.2024
УЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ1-21НЕВЕНА ДИМИТРОВА23.04.202413:30 – 15:0030.04.2024
УЛ. ЙОРДАН ДОТИН1-18НЕВЕНА ДИМИТРОВА23.04.202415:00 – 17:0030.04.2024
БЛОКОВЕ НЕВЕНА ДИМИТРОВА23.04.202409:00 – 10:0030.04.2024
СТОПАНСКИ ДВОР НЕВЕНА ДИМИТРОВА23.04.202410:00 – 11:3030.04.2024
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.16,18,19, 20,21,24,25НЕВЕНА ДИМИТРОВА23.04.202411:30 – 17:0030.04.2024
УЛ. КИРИЛ ВАЗОВ НЕВЕНА ДИМИТРОВА24.04.202413:30 – 15:0030.04.2024
УЛ. РОПОТАМО НЕВЕНА ДИМИТРОВА24.04.202415:00 – 16:0030.04.2024
УЛ.СРЕДЕЦ НЕВЕНА ДИМИТРОВА24.04.202416:00 – 17:0030.04.2024
УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.1 ,ВХ.А,Б,ВНЕВЕНА ДИМИТРОВА24.04.202409:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО1-145НЕВЕНА ДИМИТРОВА25.04.202411:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ.47,49,51, 51А,5,6,7,8НЕВЕНА ДИМИТРОВА25.04.202410:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВОБЛ. 9,10,11 12,13,14,15НЕВЕНА ДИМИТРОВА25.04.202410:00 – 17:0030.04.2024
УЛ. СВ. ГЕОРГИ НЕВЕНА ДИМИТРОВА25.04.202412:00 – 15:00 15:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ПАЗАРНА НЕВЕНА ДИМИТРОВА25.04.202416:00 – 16:30 16:30 – 17:3030.04.2024
УЛ. РОДОПИ НЕВЕНА ДИМИТРОВА25.03.202409:00 – 11:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С.КРАЙНИ ДОЛ

ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
С.КРАЙНИ ДОЛ РУМЯНА ЗАМФИРОВА18.03.202409:00 – 17:0030.04.2024  

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. ПИПЕРЕВО

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
с.ПИПЕРЕВО НЕВЕНА ДИМИТРОВА01.04.202409:30 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. ТОПОЛНИЦА

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
с.ТОПОЛНИЦА НЕВЕНА ДИМИТРОВА08.04.202409:30 – 17:0030.04.2024
с.ТОПОЛНИЦА НЕВЕНА ДИМИТРОВА09.04.202409:30 – 17:0030.04.2024
с.ТОПОЛНИЦА НЕВЕНА ДИМИТРОВА10.04.202409:30 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. КРЕМЕНИК

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
с.КРЕМЕНИК НЕВЕНА ДИМИТРОВА11.04.202409:30 – 17:0030.04.2024
  НЕВЕНА ДИМИТРОВА12.04.202409:30 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. БЛАТИНО

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
с.БЛАТИНО НЕВЕНА ДИМИТРОВА02.04.202409:30 – 17:0030.04.2024
  НЕВЕНА ДИМИТРОВА03.04.202409:30 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. ДЕЛЯН

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
с.ДЕЛЯН НЕВЕНА ДИМИТРОВА04.04.202409:30 – 17:0030.04.2024
  НЕВЕНА ДИМИТРОВА05.04.202409:30 – 17:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ДЖЕРМАН

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ.КОСТА ПЕТРОВОт № 103 до № 122 И ВИЛИРУМЯНА ЗАМФИРОВА02.04.2024г10:00 – 11:3030.04.2024
УЛ. Л. ШИЛИГАРСКИОТ № 1ДО № 16РУМЯНА ЗАМФИРОВА03.04.2024г11:30 – 12:3030.04.2024
УЛ. Н. ЧУКОВСКИОТ № 1 ДО № 19РУМЯНА ЗАМФИРОВА03.04.2024г12:40 – 13:4030.04.2024
УЛ. ЗДРАВЕЦОТ № 1 ДО № 9РУМЯНА ЗАМФИРОВА03.04.2024г14:00 – 14:3030.04.2024
УЛ.МАРА ПЕТЛЯКОВАОТ № 1 ДО № 9РУМЯНА ЗАМФИРОВА03.04.2024г14:40 – 15:1030.04.2024
УЛ. КОСТА ПЕТРОВОТ № 1 ДО № 102РУМЯНА ЗАМФИРОВА04.04.2024г10:00 – 12:3030.04.2024
УЛ. РОПОТАМООТ № 1 ДО № 10РУМЯНА ЗАМФИРОВА04.04.2024г12:40 – 13:1030.04.2024
УЛ. ЕДЕЛВАЙСОТ № 1 ДО № 12РУМЯНА ЗАМФИРОВА04.04.2024г13:15 – 14:0030.04.2024
УЛ.ЛЮЛЯКОТ № 1 ДО № 12РУМЯНА ЗАМФИРОВА04.04.2024г14:30 – 16:0030.04.2024
УЛ. КОКИЧЕОТ № 1 ДО № 11РУМЯНА ЗАМФИРОВА05.04.2024г14:30 – 16:0030.04.2024
УЛ. Д. СИМОНСКИОТ № 1 ДО № 22РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.2024г10:00 – 11:3030.04.2024
УЛ.Г. ТРАЙКОВОТ № 1 ДО № 5РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.2024г11:40 – 12:0030.04.2024
УЛ.ПАРТИЗАНСКАОТ № 1 ДО № 15РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.2024г12:10 – 13:1030.04.2024
УЛ. САМУИЛОТ № 1 ДО № 20РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.2024г13:30 – 14:3030.04.2024
УЛ. СКАКАВИЦАОТ № 1 ДО № 5РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.2024г14:40 – 15:1030.04.2024
УЛ. ТЕМЕНУГАОТ № 1 ДО № 21РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.2024г15:30 – 16:3030.04.2024
УЛ. ЦАР КРУМОТ № 1 ДО № 9РУМЯНА ЗАМФИРОВА10.04.2024г10:00 – 10:3030.04.2024
УЛ. ЯВОРОТ № 1 ДО № 19РУМЯНА ЗАМФИРОВА10.04.2024г10:45 – 11:4530.04.2024
УЛ. РИЛАОТ № 1 ДО № 46РУМЯНА ЗАМФИРОВА10.04.2024г12:00 – 13:3030.04.2024
УЛ.ДУПНИШКА КОМУНАОТ № 1 ДО № 44РУМЯНА ЗАМФИРОВА10.04.2024г13:40 – 16:0030.04.2024
УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙОТ № 1 ДО № 16РУМЯНА ЗАМФИРОВА11.04.2024г10:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. ИГЛИКАОТ № 1 ДО № 12РУМЯНА ЗАМФИРОВА12.04.2024г11:10 – 11:4030.04.2024
УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИНОТ № 1 ДО № 14РУМЯНА ЗАМФИРОВА12.04.2024г12:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИОТ № 1 ДО № 9РУМЯНА ЗАМФИРОВА12.04.2024г13:10 – 13:4030.04.2024
УЛ. АСЕН ОРАНСКИОТ № 1 ДО № 17РУМЯНА ЗАМФИРОВА15.04.2024г10:00 – 11:0030.04.2024
УЛ.ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИОТ № 1 ДО № 16РУМЯНА ЗАМФИРОВА15.04.2024г11:30 – 12:3030.04.2024
УЛ.ХРИСТО БОТЕВОТ № 1 ДО № 15РУМЯНА ЗАМФИРОВА16.04.2024г12:40 – 13:3030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АВ.КЪЩИ,Ф-МИ К.ПЕТРОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА16.04.2024г14:00 – 16:0030.04.2024
СТ.ДВОР / ФИРМИ РУМЯНА ЗАМФИРОВА17.04.2024г10:00 – 16:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. БИСТРИЦА

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА      01.04.202408:00 – 08:3030.04.2024
УЛ. КОЛЬО ФИЧЕТО РУМЯНА ЗАМФИРОВА      01.04.202408:30 – 10:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      01.04.202410:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. ПИОНЕРСКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      01.04.202413:00 – 15:0030.04.2024
УЛ. ПАРТИЗАНСКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      02.04.202415:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ИГЛИКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      02.04.202408:00 – 09:0030.04.2024
УЛ. КРАЙНА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      03.04.202409:00 – 09:3030.04.2024
УЛ. ФЕНЕРКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      03.04.202409:30 – 12:0030.04.2024
УЛ. ТЕМЕНУГА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      04.04.202412:00 – 14:0030.04.2024
УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      04.04.202414:00 – 16:0030.04.2024
          
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      05.04.202408:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. ГОРИЦА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      06.04.202408:00 – 09:0030.04.2024
УЛ. АЛЕН МАК   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      07.04.202409:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ИВАН ВАЗОВ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      07.04.202412:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. КРАЙРЕЧНА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      08.04.202408:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. ОТЕЦ ПАИСИЙ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      08.04.202410:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ЛОЗА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      10.04.202412:00 – 12:3030.04.2024
УЛ. МАЛИНА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      11.04.202412:30 – 13:3030.04.2024
УЛ. МАКСИМ ГОРКИ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      12.04.202413:30 – 16:3030.04.2024
УЛ. ВЕЛА ПЕЕВА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      12.04.202408:00 – 09:3030.04.2024
УЛ. ЛЕНИН   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      13.04.202409:30 – 11:0030.04.2024
УЛ. ОСМИ МАРТ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      14.04.202411:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. КОМСОМОЛСКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      15.04.202413:00 – 15:0030.04.2024
УЛ. МАЛЧИКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      16.04.202415:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      17.04.202408:00 – 09:0030.04.2024
УЛ. ЗЕЛЕН ПЪТ РУМЯНА ЗАМФИРОВА      18.04.202409:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. ЗДРАВЕЦ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      19.04.202410:00 – 14:0030.04.2024
УЛ. РУСАЛКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      22.04.202414:00 – 15:3030.04.2024
УЛ. ПОБЕДА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      23.04.202415:30 – 16:3030.04.2024
УЛ. ПЪРВИ МАЙ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      24.04.202408:00 – 09:3030.04.2024
УЛ. ГЕРГАНА РУМЯНА ЗАМФИРОВА      25.04.202409:30 – 10:3030.04.2024
УЛ. МУСАЛА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      26.04.202410:30 – 11:3030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      27.04.202411:30 – 14:3030.04.2024
УЛ. БРИГАДИРСКА   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      28.04.202414:30 – 15:3030.04.2024
УЛ. САМОКОВИЩЕТО   РУМЯНА ЗАМФИРОВА      29.04.202415:30 – 16:3030.04.2024

                                                          ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА С. ЯХИНОВО

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА01.04.202408:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА РУМЯНА ЗАМФИРОВА01.04.202412:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. П.Р.СЛАВЕЙКОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА02.04.202413:00 – 14:3030.04.2024
УЛ. Г.С.РАКОВСКИ РУМЯНА ЗАМФИРОВА02.04.202414:30 – 15:3030.04.2024
УЛ. МАРИН ДРИНОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА03.04.202415:30 – 16:3030.04.2024
УЛ. ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА04.04.202408:00 – 10:3030.04.2024
УЛ. МАРСИЛИЯ РУМЯНА ЗАМФИРОВА05.04.202410:30 – 11:3030.04.2024
УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ РУМЯНА ЗАМФИРОВА05.04.202411:30 – 12:3030.04.2024
УЛ. ЙОРДАН ЙОВКОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА08.04.202412:30 – 14:3030.04.2024
УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА08.04.202414:30 – 16:0030.04.2024
УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН РУМЯНА ЗАМФИРОВА09.04.202408:00 – 09:3030.04.2024
УЛ. П.К.ЯВОРОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА10.04.202409:30 – 11:3030.04.2024
УЛ. ТРЕТИ МАРТ РУМЯНА ЗАМФИРОВА11.04.202411:30 – 13:3030.04.2024
УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО РУМЯНА ЗАМФИРОВА12.04.202413:30 – 16:3030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА15.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. БУЗЛУДЖА РУМЯНА ЗАМФИРОВА16.04.202408:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА РУМЯНА ЗАМФИРОВА16.04.202411:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. КОКИЧЕ РУМЯНА ЗАМФИРОВА17.04.202413:00 – 13:3030.04.2024
УЛ. ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ РУМЯНА ЗАМФИРОВА18.04.202413:30 – 15:0030.04.2024
УЛ. ИГЛИКА РУМЯНА ЗАМФИРОВА19.04.202415:00 – 16:3030.04.2024
УЛ. КОСТА ПЕТРОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА22.04.202408:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. АНГЕЛ КЪНЧЕВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА22.04.202410:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ИВАН ВАЗОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА23.04.202412:00 – 14:0030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ РУМЯНА ЗАМФИРОВА24.04.202414:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА РУМЯНА ЗАМФИРОВА25.04.202408:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА26.04.202410:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ РУМЯНА ЗАМФИРОВА27.04.202412:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ДЖУБРЕНА РУМЯНА ЗАМФИРОВА28.04.202414:00 – 16:0030.04.2024

                                                          ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. КРАЙНИЦИ

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ   2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. АЛ. ДИМИТРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. КРАЙРЕЧНА СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202408:30 – 08:5030.04.2024
УЛ. САМУИЛ СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202409:00 – 09:1030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА02.04.202409:10 – 09:2030.04.2024
УЛ. ЕЛЕНА МЕХАНДЖИЙСКА СИЛВИЯ СПАСОВА02.04.202409:30 – 12:0030.04.2024
УЛ. ГЕРГАНА СИЛВИЯ СПАСОВА03.04.202412:00 – 12:1030.04.2024
УЛ. СОЛУН СИЛВИЯ СПАСОВА04.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ДУНАВ СИЛВИЯ СПАСОВА04.04.202408:30 – 08:4030.04.2024
УЛ. АСЕН ЗЛАТАРЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА04.04.202408:30 – 08:4030.04.2024
УЛ. ДЖУБРЕНА СИЛВИЯ СПАСОВА05.04.202408:40 – 09:3030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА08.04.202409:30 – 09:5030.04.2024
УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ СИЛВИЯ СПАСОВА08.04.202409:50 – 10:1530.04.2024
УЛ. ДУПНИШКА КОМУНА             СИЛВИЯ СПАСОВА09.04.202410:15 – 12:3030.04.2024
УЛ. ВЕРИЛА СИЛВИЯ СПАСОВА10.04.202412:30 – 14:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА10.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. СЛАВЕЙКОВ СИЛВИЯ СПАСОВА10.04.202408:30 – 09:3030.04.2024
УЛ. ОДРИН СИЛВИЯ СПАСОВА11.04.202408:30 – 09:3030.04.2024
УЛ. К. ОВЧАРЧЕНСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА11.04.202409:30 – 09:5030.04.2024
УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СИЛВИЯ СПАСОВА12.04.20249:50 – 10:1530.04.2024
УЛ. МЛАДОСТ СИЛВИЯ СПАСОВА12.04.202410:15 – 11:4030.04.2024
УЛ. ЛЕВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА12.04.202411:40 – 12:0030.04.2024
УЛ. ИВАН ВАЗОВ СИЛВИЯ СПАСОВА15.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ГЕО МИЛЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА15.04.202408:30 – 09:0030.04.2024
УЛ. АПРИЛСКО ВЪЗСТАНИЕ СИЛВИЯ СПАСОВА15.04.202409:00 – 10:0030.04.2024
УЛ. К. ЧОРБАДЖИЙСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА16.04.202410:00 – 10:3030.04.2024
БАБА ТОНКА СИЛВИЯ СПАСОВА16.04.202410:30 – 11:0030.04.2024
УЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА17.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ПАЙСИИ ХИЛЕНДАРСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА17.04.202408:30 – 10:0030.04.2024
УЛ. ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СИЛВИЯ СПАСОВА18.04.202410:00 – 10:3030.04.2024
УЛ. БАТАК СИЛВИЯ СПАСОВА18.04.202410:30 – 10:4530.04.2024
УЛ. НЕОФИТ РИЛСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202410:45 – 11:0030.04.2024
УЛ. С. ЛУДЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202411:00 – 11:1530.04.2024
УЛ. РАЙКО ДАСКАЛОВ СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202411:15 – 11:3030.04.2024
УЛ. СТАНКЕ ДИМИТРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202411:30 – 12:3030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО МЕХАНДЖИЙСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202408:30 – 09:3030.04.2024
УЛ. МАЛЧИКА СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202409:30 – 09:5030.04.2024
УЛ. ХАН АСПАРУХ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.20249:50 – 10:1030.04.2024
УЛ. БУЗЛУДЖА СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202410:10 – 10:3030.04.2024
УЛ. ВЛ. ЗАИМОВ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202410:30 – 11:10   30.04.2024
УЛ. ВАСКО МАНОЛОВ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202411:10 – 11:4530.04.2024
УЛ. ВОЛГА СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202411:45 – 12:0030.04.2024
УЛ. ЙОРДАН ДОЛДУРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202408:00 – 16:00  30.04.2024
УЛ. ЖАБОКРЕК СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.20248:30 – 09:3030.04.2024
УЛ. ОТЕЦ ПАЙСИИ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202409:30 – 09:5030.04.2024
УЛ. МАРА ПЕТЛЯКОВА СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.20249:50 – 10:30  30.04.2024
УЛ. ОСМИ МАРТ СИЛВИЯ СПАСОВА А23.04.202410:30 – 11:4530.04.2024
УЛ. РИЛА СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202412:00 – 12:1530.04.2024
УЛ. ПАНАЙОТ ВОЛОВ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202412:15 – 12:3030.04.2024
УЛ. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202412:30 – 13:0030.04.2024
УЛ. ТРЕТИ ГВАРДЕЙСКИ ПОЛК СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202412:00 – 13:0030.04.2024
УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202413:00 – 13:3030.04.2024
УЛ. ЕДЕЛВАЙС СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202413:20 – 13:5030.04.2024
УЛ. АНДРЕЙ ЖДАНОВ СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202413:50 – 14:0030.04.2024
УЛ. КОКИЧЕ СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202414:00 – 14:1530.04.2024
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202414:15 – 14:3030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202414:30 – 15:0030.04.2024
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202415:00 – 15:1030.04.2024
УЛ. ЗДРАВЕЦ СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ПРОЛЕТАРСКА СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:30 – 08:5030.04.2024
УЛ. ИВАЙЛО СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:50 – 09:1030.04.2024
УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.202409:10 – 09:3030.04.2024
УЛ. ЛЕВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.202409:30 – 10:0030.04.2024
УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.202410:00 – 10:2030.04.2024
УЛ. ЧЕРНО МОРЕ   СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.202410:20 – 10:4530.04.2024
УЛ. АРДА СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202411:15 – 12:0030.04.2024
УЛ. ЯВОРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202412:00 – 14:0030.04.2024
ФИРМИ СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202414:00 – 16:0030.04.2024

            ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ЧЕРВЕН БРЕГ

ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202408:30 – 09:0030.04.2024
УЛ. ОБОРИЩЕ СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202409:10 – 09:2030.04.2024
УЛ. ЮРИЙ ГАГАРИН СИЛВИЯ СПАСОВА01.04.202409:20 – 09:5030.04.2024
УЛ. ХАН АСПАРУХ СИЛВИЯ СПАСОВА02.04.202409:50 – 10:0530.04.2024
УЛ. ИВАН ВАЗОВ СИЛВИЯ СПАСОВА02.04.202410:05 – 10:1530.04.2024
УЛ. ДЖУБРЕНА СИЛВИЯ СПАСОВА03.04.202410:15 – 10:2030.04.2024
УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СИЛВИЯ СПАСОВА03.04.202410:20 – 10:4030.04.2024
УЛ. БОНЧУК СИЛВИЯ СПАСОВА04.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ1 – 23СИЛВИЯ СПАСОВА05.04.202409:00 – 9:2030.04.2024
УЛ. МАКСИМ ГОРКИ СИЛВИЯ СПАСОВА08.04.202409:20 – 09:4030.04.2024
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР СИЛВИЯ СПАСОВА09.04.202409:40 – 10:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА10.04.202410:00 – 10:1030.04.2024
УЛ. БАБА ТОНКА СИЛВИЯ СПАСОВА11.04.202410:10 – 11:0030.04.2024
УЛ.МАЛЧИКА СИЛВИЯ СПАСОВА12.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. СТАНКЕ ДИМИТРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА12.04.202408:30 – 09:3030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ ДЕМИРЕВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА15.04.202409:30 – 10:3030.04.2024
УЛ. ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА СИЛВИЯ СПАСОВА16.04.202410:30 – 10:4030.04.2024
УЛ. ПЛИСКА СИЛВИЯ СПАСОВА16.04.202410:40 – 11:0030.04.2024
УЛ. БУЗЛУДЖА СИЛВИЯ СПАСОВА17.04.202411:00 – 11:1530.04.2024
УЛ. Б.ПАРАШКЕВА СИЛВИЯ СПАСОВА17.04.202411:15 – 11:4030.04.2024
УЛ. МИТКО ПАЛАУЗОВ СИЛВИЯ СПАСОВА17.04.202411:40 – 12:1530.04.2024
УЛ. ПИОНЕРСКА СИЛВИЯ СПАСОВА18.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ВЕРИЛА СИЛВИЯ СПАСОВА18.04.202408:30 – 08:4530.04.2024
УЛ. ОПЪЛЧЕНСКА СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202408:45 – 09:0530.04.2024
УЛ.ТРЕТИ ГВАРДЕЙСКИ ПОЛК СИЛВИЯ СПАСОВА19.04.202409:05 – 09:2030.04.2024
УЛ. ГЕНЕРАЛ ГУРКО СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202409:20 – 09:3030.04.2024
УЛ. ТОЛБУХИН СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202409:30 – 09:4030.04.2024
УЛ. ПАРТИЗАНСКА СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202409:40 – 10:0030.04.2024
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА22.04.202408:30 – 09:0030.04.2024
УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202409:00 – 09:0530.04.2024
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202409:05 – 09:1530.04.2024
УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202409:15 – 09:3030.04.2024
УЛ. БАЧО КИРО СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202409:30 – 09:4530.04.2024
УЛ.НИКОЛА ВАПЦАРОВ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202409:45 – 10:0030.04.2024
ФИРМИ СИЛВИЯ СПАСОВА23.04.202410:00 – 11:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ25-51СИЛВИЯ СПАСОВА24.04.202411:00 – 12:0030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ2-40СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:30 – 08:4530.04.2024
УЛ. Й.НИКОЛОВА СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:45 – 09:1530.04.2024
УЛ. ШИПКА40-23СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202409:15 – 11:0030.04.2024
УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ4-82СИЛВИЯ СПАСОВА25.04.202408:00 – 16:0030.04.2024
УЛ. МАКСИМ ГОРКИ СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.202408:30 – 08:5030.04.2024
УЛ. МИТКО ПАЛАУЗОВ СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.202409:00 – 09:2030.04.2024
УЛ. МУСАЛА СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.20249:20 – 09:3030.04.2024
УЛ. РИЛА СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.20249:30 – 09:4030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ42-88СИЛВИЯ СПАСОВА26.04.20249:40 – 12:0030.04.2024
УЛ. Б.ПАРАШКЕВА СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202412:00 – 12:1530.04.2024
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202412:15 – 12:3030.04.2024
УЛ. ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202412:30 – 12:4030.04.2024
УЛ. ШИПКА22-1СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.202412:40 – 13:0030.04.2024

                 ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. БАЛАНОВО

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
С. БАЛАНОВО СИЛВИЯ СПАСОВА08.04.2024 12.04.2024г10:00 – 17:0030.04.20224

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ПАЛАТОВО

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
С. ПАЛАТОВО СИЛВИЯ СПАСОВА29.04.20249:00 – 16:0030.04.2024

ГРАФИК

ЗА ИНКАСИРАНЕ НА АБОНАТИ НА „ВиК – ДУПНИЦА“ ЕООД ЗА ГР./С. ГРАМАДЕ

ЗА МЕСЕЦ  АПРИЛ  2024 година

Улица, булевард, ж.к.  Име на инкасаторДата на отчитанеВреме на отчитане (Часови интервал)Дата на фактуриране
С. ГРАМАДЕ СИЛВИЯ15.03.20249:00 – 16:0030.04.2024