Заявления

eFaktura

Декларация за откриване на партида

Плобмиране на индивидуален водомер

Плобмиране на общ водомер

Заявление за промяна на партида

Заявление за издаване на служебна бележка за платени / дължими суми

Заявление за смяна на общ водомер

Споразумение съгласно чл. 59, ал. 3/ чл. 62, ал. 2

Заявление за проучване за присъединяване и издаване на изходни данни

Заявление №7

Заявление за прекъсване на сградно водопроводно и/или канализационно отклонение

Заявление за присъединяване към водоснабдителните и канализационните системи

⤵ Заявление за съгласуване на проект за линеен обект

Заявление за съгъласуване на скица

Заявление за издаване на удостоверение на потребители на В и К услуги

Заявление за сключване на договор за предоставяне на В и К услуги

Заявление за становище по чл. 14б, ал.3 от Наредба №4 от 2004г.

Заявление за съгласуване на ПУП