Самоотчет – подаване

Ако сте абонат на ВиК – Дупница, то можете да подавате самоотчет! Достатъчно е да попълните формата за подаване на отчет! Ако изпитвате затруднения с отчитането на водомер, можете да прочетете тази инструкция!

Вашите показания ще се предават на инкасатора за контрол. За водомери, които са след общ водомер важи следното:

    Самоотчетът можете да направите до 24 часа след часа и датата на отчета на общия водомер от инкасатора(чл. 39, ал. 2, т.1 от Наредба 4/14.09.2004 на МРРБ). Моля обърнете внимание, че ще се вземат предвид само показания, подадени при това условие. Носите отговорност за верността на подадените от вас данни.

    Как да направя отчет, на какво да обърна внимание?