Технически услуги

Сключване на договор за присъединяване

Сключване на договор за извършване услугите водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води при използване на вода за стопанска дейност

Сключване на договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води доставени със специализирани транспортни средства (цистерни и други)

В централата на дружеството