Цени механизация

ЦЕНОРАЗПИС
На услугите, извършвани във ВиК-Дупница ЕООД, гр. Дупница,
считано от 03.04.2023 г.
ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
наименованием.едбез ДДСс ДДС
1Проучване и издаване на изходни данни за присъединяване
към селищна водопроводна мрежа
бр72.8987.47
2Проучване и издаване на изходни данни за присъединяване
към селищна канализационна мрежа
бр72.8987.47
3Проучване и издаване на изходни данни за присъединяване
към селищна водопроводна и канализационна мрежи
бр95.57114.68
4Становище по чл.14б от Наредба №4/2004 г.бр56.4567.74
5Издаване на удостоверение за потребители на ВиК услугибр29.8535.82
6Слючване на договор за предоставяне
услугите ВиК/изгребна яма
бр71.3485.61
7Сключване на договор за предоставяне на ВиК услуги при
заустване на производствени отпадъчни води
бр107.15128.58
8Становище за съгласуване на ПУПбр49.8859.86
9Съгласуване на скицабр63.3376.00
10Съгласуване проект за линеен обект и ПУП-ПП над 1001 мбр322.99387.59
11Съгласуване проект за линеен обект  и ПУП-ПП от 501 до 1000 мбр227.00272.40
12Съгласуване проект за линеен обект и ПУП-ПП от 101 до 500 мбр173.28207.94
13Съгласуване проект за линеен обект и ПУП-ПП до 100 мбр116.43139.72
14Съгласуване проект за уличен водопроводбр178.78214.54
16Разрешително за подмяна на сградно канализационно отклонениебр48.5058.20
17Разрешително за подмяна на сградно водопроводно отклонениебр48.5058.20
18Разрешително за подмяна на сградно водопроводно и канализационно отклонениебр69.0982.91
 Забележка:   
 Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 /четиринадесет/ дни от завеждане на заявлението.
 Срок за изпълнение на бърза услуга – 7 /седем/ работни дни от завеждане на заявлението.
 При извършване на бърза услуга  се заплаща цената на услугата по две. 
     
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ /
 В и К УСЛУГИ
наименованием.едбез ДДСс ДДС
1Пробег лекотоварен автомобилкм4.745.69
2Пробег товарен автомобилкм5.396.47
3Работа машиносмяна багер Хитачимсм465.41558.49
4Работа моточас багер Хитачимч116.36139.63
5Работа на багер Хидромек/моточасмч144.43173.32
6Работа на Вакуумцистерна машиносмянамсм460.81552.97
7Работа Вакуумцистерна  моточасмч115.20138.24
8Работа на Татра Вома/машиносмяна/мсм1319.141582.97
9Работа на Татра Вома/моточас/мч329.78395.74
10Апарат за челно заваряванемсм178.94214.73
11Апарат за челно заваряванемч44.7453.69
12Агрегат за челно заваряванемсм225.40270.48
13Агрегат за челно заваряванемч56.5867.90
14Компресор MAGO MV-51-1 /къртица/мсм316.96380.35
15Компресор MAGO MV-51-1 /къртица/мч79.2495.09
16Диамантено пробивна машинамсм201.83242.20
17Диамантено пробивна машинамч50.6060.72
18Спиране на водата по участък от селищната водопроводна мрежа и пропуснати ползи на час/минимум 2 ч/ч43.1351.76
19Ръчно отпушване на РШч86.25103.50
 Ръчно отпушване на каналч86.25103.50
20Откриване на течове с електроакустичен апаратч203.03243.64
21Фугорезлм30.1936.23
22Вибротрамбовъчна машинач27.0032.40
23Цена на услугата, извършвана от каналджиячч8.6910.43
24Цена на услугата, извършвана от водопроводчикчч10.2512.30
     
ЦЕНИ УСЛУГИ РЕАЛИЗАЦИЯ
наименованием.едбез ДДСс ДДС
1Откриване на партида юридическо лицебр15.8419.01
2Откриване на партида физическо лицебр9.1110.93
3Промяна на партида юридическо лицебр15.8419.01
4Промяна на партида физическо лицебр9.1110.93
5Пломбиране на водомер -извънреднобр19.1723.00
6Спиране, възстановяване на водоподаването от ТСКбр30.1836.22
7Пломбиране на водомер / СКбр9.5911.51
8Пломбиране на водомер юридическо лицебр9.5911.51
9Продажба на водомер 3m³/h – 1/2″бр35.7142.85
10Продажба на водомер 3m³/h – 3/4″бр45.2354.28
11Продажба на водомер 5m³/h – 3/4″бр50.5560.66
12Смяна на водомер с водомер от оператора 5m³/hбр56.5567.86
13Смяна на водомер с водомер от потребителя до 5 m³/hбр19.1723.00
14Откриване на ВиК партида с проверкабр19.1723.00
 Смяна на водомер с водомер от потребителя 10m³/h или над 10m³/hбр38.3446.01
15Подмяна на замръзнал/повреден водомер по вина на потребителябр56.5567.86
16Отчитане и проверка на етажна собственостбр83.38100.06
17Демонтаж,монтаж, метролог.проверка на вод.на потребител 10m³/h и над 10m³/hбр144.99173.99
18Демонтаж,монтаж, метролог.проверка на вод.на потребител до 5m³/hбр56.5467.85
19Извънредно отчитане на водомер /по желание на потребителя/   бр19.1723.00
20Цена на услугата, извършена от група СКПчч9.1410.97
 Забележка:   
 Срокът за изпълнение на обикновена услуга е 14 /четиринадесет/ дни от завеждане на заявлението.
 Срок за изпълнение на бърза услуга – 7 /седем/ работни дни от завеждане на заявлението.
 При извършване на бърза услуга  се заплаща цената на услугата по две. 
     
ЦЕНИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДОПОДАВАНЕТО
наименованием.едбез ДДСс ДДС
1Прекъсване на водопроводно отклонение от уличната мрежа при наличие на асфалтова настилкабр230.25276.30
2Прекъсване на водопроводно отклонение от уличната мрежа без асфалтова настилкабр229.99275.99
3Възстановяване на водопроводно отклонение от уличната мрежа при наличие на асфалтова настилкабр491.77590.12
4Възстановяване на водопроводно отклонение от уличната мрежа без асфалтова настилкабр380.17456.20
5Временно преустановяване и възстановяване на услугата водоподаване по реда на чл. 40 от ОУбр41.6750.00
     
ЦЕНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
наименованием.едбез ДДСс ДДС
1Копиране на документи1 л.0.420.50
2Издаване на служебна бележка за липса на задължения/
Издаване на справка за партида или абонат
бр10.5512.66