Започват проверки за използването на питейна вода за напояване на земеделски земи и поливане в Дупница

  • Начало
  • Новини
  • Аварии
  • Започват проверки за използването на питейна вода за напояване на земеделски земи и поливане в Дупница

„Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД уведомява своите абонати, че поради настъпило засушаване, намаляване дебита на водоизточниците и на основание Заповед № РД 04-633/20.06.2019 г. на Кмета на Община Дупница започват масирани проверки за ползването на питейна вода за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи, миене на улици и моторни превозни средства, пране на килими и измиване на площадки. Нарушителите ще бъдат санкционирани, съгласно разпоредбите на Наредба за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на община Дупница.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment