Важно за обитателите на имоти на ул. „Седма рилска дивизия“в град Дупница

  • Начало
  • Актуално
  • Важно за обитателите на имоти на ул. „Седма рилска дивизия“в град Дупница

 „Водоснабдяване и канализация – Дупница” ЕООД – уведомява потребителите  на ВиК  услуги – собствениците, ползвателите и/или обитателите на недвижими имоти на ул. „ Седма рилска дивизия ,гр. Дупница, в участъка от ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Венелин“, и улица „Венелин“, гр. Дупница в участъка от  ул. „Генерал Кирил Вазов“ до ул. „Булаир“, е необходимо, да  изградят, реконструират и/или изместят водомерните си шахти, съгласно нормативните  изисквания на Наредба № 4 / 2004 г.за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи в срок до  28.02.2023г.

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment