Предстои планова профилактика в село Блатино

Уведомяваме Ви, че “Водоснабдяване и канализация- Дупница” ЕООД  ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоар и водопроводната мрежа в с. Блатино  на 22.03.2023 г. от 08:00 часа до 17:00 часа.
Поради профилактиката, населеното място  ще бъдат със спряно  водоснабдяване.

Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment