Временен воден режим е въведен в село Крайни дол

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД уведомява своите потребители в с. Крайни дол, че до стабилизиране нивото на резервоара ще бъде въведен временен режим на водоползване. От 28.07.2023 г. водоподаването към потребителите ще се осъществява сутрин от 06:00 до 09:00 часа и вечер от 18:00 до 21:00 часа. Режимния график може да бъде променен в зависимост от потреблението на вода.

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД призовава жителите на с. Крайни дол да спазват Заповед № РД 04-633/20.06.2019 г. на Кмета на Община Дупница за забрана за ползването на питейна вода за напояване на земеделски земи и поливане на зелени площи, миене на моторни превозни средства, пране на килими и измиване на площадки.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment