Въведен е временен режим на водоподаването в село Крайни дол

„Водоснабдяване и канализация – Дупница“ ЕООД уведомява своите потребители в с. Крайни дол, че във връзка със Заповед № 1/28.07.2023 г. на кметски наместник на с. Крайни дол, считано от 28.07.2023 г. е въведен временен режим на водоподаване, както следва: водоподаването към потребителите ще се осъществява сутрин от 06:00 до 08:00 часа и вечер от 18:00 до 20:00 часа. Режимния график може да бъде променен в зависимост от потреблението на вода. От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment