Поради профилактика ще бъде нарушено водоподаването в село Самораново

Уведомяваме Ви, че “Водоснабдяване и канализация- Дупница” ЕООД ще извърши
планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоар и водопроводната
мрежа в с. Самораново на 17.08.2023 г. и 21.08.2023г.
Поради профилактиката, населеното място ще бъдат с нарушено водоснабдяване.
Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество
вода за питейно-битови нужди.
От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment