Предстои профилактика на резервоар и водопроводната мрежа в село Самораново

  • Начало
  • Новини
  • Предстои профилактика на резервоар и водопроводната мрежа в село Самораново

Уведомяваме Ви, че “Водоснабдяване и канализация- Дупница” ЕООД  ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоар и водопроводната мрежа в с. Самораново  на 22.08.2023 г. и 23.08.2023г.
Поради профилактиката, населеното място  ще бъдат с нарушено водоснабдяване.

Препоръчваме всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment