Нарушено е водоподаването в село Тополница

„Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД уведомява своите потребители, че паради намален дебит на водоизточника за питейно-битово водоснабдяване на с. Тополница,  населеното място е с нарушено водоподаване.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment