Съобщение

Във връзка с отстраняване на авария в междублоково пространство на
бл.119 и бл.121 на ул.“Св.Иван Рилски“ „ВиК-Дупница“ЕООД моли
живущите на съответните блокове да освободят място за работа на
19.09.2023г. след 8.00часа, като преместят своите автомобили от
пространството между блоковете.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment