В Блатино и Пиперево ще бъде нарушено водоподаването

„Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД уведомява своите потребители, че  във връзка с извършване на профилактика на довеждащ водопровод на 18.05. 2024г. и 19.05.2024г., с.Блатино и с. Пиперево ще бъдат с нарушено водоподаване.

Препоръчваме всички абонати в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

От ръководството на „Водоснабдяване и канализация -Дупница “ ЕООД

 

 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment